Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


Διάλογος:

-    Σύμφωνα με τον εκτενή διάλογο που κάναμε, ελπίζω να κατάλαβες το λάθος σου και να φροντίσεις να βελτιωθείς.
-       Μα… Δεν κάναμε διάλογο, μόνος σου μίλαγες!
-       Κι ομως ανόητε, η σιωπηρή συναίνεση σου συνιστά διάλογο….

Ιστορίες επαγγελματικής επιβίωσης...3 Λογομαχιες:

Δημοσίευση σχολίου